Zde jsou uvedeny návody pro práci s IS KOSTKA související s modulem účetnictví. Návody a postupy popsané v této části popisují jak vytváření dokladů v ostatních modulech s vazbou do modulu účetnictví, tak postupy a funkce přímo používané v tomto modulu. Dále jsou do této sekce zařazeny návody se vztahem k modulu majetek..