Zde obsažené návody můžete využívat v informačních systémech KOSTKA v modulu mzdy a personalistika. Je zde také uvedeno, jak řešit konkrétní problematiku mzdové agendy v IS KOSTKA. Mzdová agenda v IS KOSTKA obsahuje jak samotné zpracování mezd, tak navazující agendy, parametry a číselníky.