Někdy se může stát, že po provedení plánovaného upgradu připravíme EXE soubor (například s opravou), vystavíme ho na FTP disk a v e-mailu vám pošleme odkaz, abyste si EXE stáhli.

Jak postupovat:
 • Soubor si stáhněte k sobě na stanici kliknutím na odkaz.
 • Tento soubor bude mít příponu ZIP a najdete ho ve složce Stažené soubory.
 • ZIP soubor rozbalte
      - pravé tlačítko myši a Extract files... - vyberte Plochu
      - nebo ZIP dvojklikem otevřte, pomocí Ctrl+C zkopírujte a Ctrl+V vložte na Plochu).
 • Máte-li otevřenou Kostku, zavřete ji.
 • Najděte složku C:\Program Files (x86)\KOSTKA9\ , resp. na 32bitových počítačích C:\Program Files\KOSTKA9\.
 • Z Plochy vyjměte soubor kostka.exe pomocí Ctrl+X a vložte (Ctrl+V) do připravené složky v Program Files:
      - nepřetahovat myší, ale vyjmout a vložit
      - musíte být Správce svého počítače
      - potvrďte dotaz Nahradit
 • Zkontrolujte Vlastnosti (pravé tlačítko myši –> Vlastnosti –> na záložce Obecné může být dole informace o zabezpečení: „soubor pochází u jiného počítače a mohl být zablokován“ – v tom případě zaškrtněte Odblokovat, případně v anglické verzi stiskněte tlačítko Unblock a potvrďte OK.
 • Kostku nyní spustíte běžným způsobem (ikonou na ploše nebo v liště, případně dvojklikem na právě nahrazeném EXE souboru).
Soubor kostka.exe je potřeba nahradit na všech stanicích, kde se má připravená úprava v Kostce projevit.