Pro technické zhodnocení si nejdříve nalezněte potřebný majetek v nabídce Program – Majetek – Karty majetku, nebo volbou v nabídce Program – Majetek – Změny. V obou případech se objeví obrazovka se zadáním změny.
V případě, že zvolíte cestu přes kartu majetku, je potřeba si na vybraném majetku zvolit záložku Zařazení viz obrázek.

Podmínka pro technické zhodnocení je taková, že v daném měsíci nesmí být provedeny odpisy na určeném majetku např. při technickém zhodnocení k 12.8.2023 nesmí být proveden účetní ani daňový odpis za měsíc 08.

image001

Stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu s názvem Změny v evidenci majetku - zobrazí se vám nové okno, které již znáte ze zařazení majetku. Zde je potřeba vybrat záložku detail položky, dát nový a vyplnit potřebné informace: minimálně datum změny a částku, doporučujeme dodat i text změny pro lepší přehlednost.

V jednom měsíci je možné provést i více zhodnocení: může být např. prodán starý motor u automobilu, ale následně může ve stejném měsíci dojít také ke koupi nového motoru. V tomto případě bude jedno technické zhodnocení s mínusem (prodej) a následně s plusovou hodnotou (koupě).

Pro přepočet odpisů je potřeba stisknout tlačítko Provést změnu při tvorbě technického zhodnocení. Zároveň se navýší případně sníží pořizovací a zůstatková hodnota majetku. Doporučujeme i udělat kontrolu případně úpravu odpisového plánu.

Provedení změn v evidenci majetku jsou nevratné akce, proto jejich provedení věnujte mimořádnou pozornost. Je povoleno mazat již provedené změny v evidenci majetku za předpokladu, že změna není zaúčtována a není závazná (čili není zaškrtnuto Změna provedena viz obrázek).

image002