Od 1.4.2023 byla vyhláškou č. 85/2023 Sb. zvýšena ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty z částky 6,00 Kč/kWh na částku 8,20 Kč/kWh.

Od 1.7.2023 byla výrazně snížena cena nafty z 44,10 Kč/l pro období pro období od 1.1. do 30.6.2023 na 34,40 Kč/l od 1.7.2023.