Tuzemské stravné

  • 129,- Kč až 153,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hod
  • 196,- Kč až 236,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12-18 hod
  • 307,- Kč až 367,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hod

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál je osvobozen od daně až do výše 107,10 Kč

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

  • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů
  • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů
  • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty
  • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,40 Kč
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,20 Kč

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby 5,20 Kč (nejméně tedy 10,40 Kč).

Sazby zahraničního stravného pro rok 2023 byly v polovině prosince vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Vyhláška č. 401/2022 Sb. změnila zahraniční stravné pro rok 2023 u 25 států. Například u Polska, kde se sazba zvýšila na 45 € oproti 40 € v roce 2022.