Tuzemské stravné

  • 140,- Kč až 166,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hod
  • 212,- Kč až 256,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12-18 hod
  • 333,- Kč až 398,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hod

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál je osvobozen od daně až do výše 116,20 Kč

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

  • 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů
  • 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů
  • 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty
  • 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,50 Kč
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,60 Kč

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby 5,60 Kč (nejméně tedy 11,20 Kč).

Sazby zahraničního stravného pro rok 2024 byly v polovině prosince vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Vyhláška č. 341/2023 Sb. změnila zahraniční stravné pro rok 2024 u 22 států.