V roce 2022 došlo k zásadním změnám v dani silniční.

Nejprve došlo ke zrušení povinnosti platit v roce 2022 zálohy na daň silniční. Počínaje rokem 2022 se daň silniční platí celá jednorázově, tedy za rok 2022 do konce ledna 2023.

V případě, že byla v roce 2022 záloha uhrazena, jedná se o přeplatek na dani, o jehož vrácení či převedení na jinou daň lze požádat, viz informace Finanční správy

Jak požádat o přeplatek na silniční dani | Novinky 2022 | Novinky | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)

Následně byla 8.6. vyhlášena zásadní novela č. 142/2022 Sb., změny mají zpětnou účinnost od 1.1.2022.

Nově jsou předmětem daně pouze nákladní vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4 s největší povolenou hmotností od 12 tun.

Podrobně viz informace Finanční správy

Informace k novele zákona o dani silniční | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Silniční daň | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Formulář daňového přiznání za rok 2022 se podstatně odlišuje od formuláře za rok 2021.

V současné době je zatím dostupná pouze PDF podoba 5407_19.pdf (financnisprava.cz) a vysvětlivky 5408_30.pdf (financnisprava.cz)