Daňový kalendář červenec 2024

Datum Daň Popis
01.07.2024  daň z neočekávaných zisků podání přiznání k dani z neočekávaných zisků+úhrada daně za 2023, má-li poplatník povinný audit či daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě dle §136 odst.1 daňového řádu a poté podal poradce
01.07.2024 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za 2023 , má-li poplatník povinný audit či daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě dle §136 odst.1 daňového řádu a poté podal poradce
01.07.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
01.07.2024 oznámení CR (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
01.07.2024 Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
01.07.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle §57 zákona o spotřebních daních za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024
10.07.2024 spotřební daň splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.07.2024 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
22.07.2024 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024
25.07.2024 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
25.07.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.07.2024 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.07.2024 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.07.2024 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024
25.07.2024 spotřební daň splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.2024 spotřební daň daňové přiznání za červen 2024
25.07.2024 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně např. z topných olejů a ostatních tech.benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)
31.07.2024 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.07.2024 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024