Od 1.7.2023 do 30.11.2023 umožňuje stát lidem zbavit se některých daňových dluhů a dluhů na sociálním pojištění.

Dluhy vůči Finanční správě: 

Splacení jistiny dluhu do 30.11.2023, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Podrobnosti najdete na webu Finanční správy ZDE  

Dluhy vůči ČSSZ:

Milostivé léto III se u České správy sociálního zabezpečení vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1. 10. 2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady.

V případě splacení nedoplatku na pojistném do 30.11.2023 budou odpuštěny nedoplatky na penále a exekuční náklady. 

Pokud dlužné pojistné činí více než 5 000,- Kč, je možná požádat o úhradu nedoplatku ve splátkách.

Podrobnosti najdete na webu ČSSZ ZDE