Zaměstnanci působící jako vedoucí na táborech a akcích pro děti a mládež, mohou od počátku roku 2021 čerpat týden pracovního volna s náhradou mzdy či platu za kalendářní rok.

V případě splnění podmínek může zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele o vyplacení náhrady mzdy, kterou zaměstnavateli proplácí Okresní správa sociálního zabezpečení.

Účtováno bude podobně jako při překážkách ze strany zaměstnance např. pohřeb, svatba apod.

Jednou z podmínek poskytnutí tohoto volna je mj. skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží a že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Dále dle zákoníku práce §203, odst.2 písm. h) zaměstnanec, který je v pracovním poměru, ale ne na dohodu vykonávající mimo pracovní poměr a působí jako vedoucí na táborech pro děti a mládež, má možnost využít až 3 týdny neplaceného volna během 1 kalendářního roku.

Podrobnější informace ohledně refundace náhrady mzdy najdete v odkaze zde: https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy