Pro rok 2022 činí průměrná mzda 38.911 Kč. Pro rok 2023 průměrná mzda podle parametrů vyhlášených v nařízení 290/2022 Sb. bude činit 40.324 Kč.

Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parametrů - např. u OSVČ výši minimálních záloh na pojistné, výši paušální zálohy pro OSVČ v paušálním režimu. Na průměrné mzdě závisí např. rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (na něj je navázána hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti), hranice progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob atd.

Ve mzdové agendě provede potřebné změny hodnot upgrade

Údaj Rok 2023 - nařízení 290/2022 Sb. Rok 2022 - nařízení 356/2021 Sb.
Všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč 36 119 Kč
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,053 1,0773
Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 40 324 Kč 38 911 Kč
(38 294 x 1,0530) (36 119 x 1,0773)
Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň hranice pro progresivní sazbu DPFO (48násobek průměrné mzdy) 1 935 552 Kč 1 867 728 Kč
 (48 x 40 324)
(48 x 38 911)
Pro účely výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti podle § 38h zákona o daních z příjmů, je definována 15 % sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy 161 296 Kč 155 644 Kč
(4 x 40 324) (4 x 40 324)
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 4 000 Kč 3 500 Kč
(1/10 x 38 294 x 1,0530) (1/10 x 36 119 x 1,0773)
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 944 Kč 2 841 Kč
(29,2 % x 10 081 Kč) (29,2 % x 9 728 Kč)
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 722 Kč 2 627 Kč
(13,5 % x 20 162 Kč) (13,5 % x 19 455,50 Kč)