Jak jsme vás již informovali, od 1.10.2022 se zvýšila částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení (NNB) pro období do 31.12.2022. Toto zvýšení se promítne i do výpočtu exekucí, přesněji do výše nezabavitelné částky. Tentokrát ale nezabavitelná částka vzroste pouze o polovinu navýšení normativních nákladů.

Navýšení normativních nákladů bylo stanoveno na 4 500 Kč, do výpočtu nezabavitelné částky se tedy zahrne jen 2 250 Kč. Částka NNB se tak z původní hodnoty 7 935 Kč zvýšila na 10 185 Kč.

V IS KOSTKA si mzdové parametry platné od 1.10.2022 můžete založit ručně: vytvořte kopii aktuálního záznamu v okně s mzdovými parametry (Program -> Mzdy a personalistika -> Číselníky -> Mzdové parametry -> Ostatní legislativní parametry) a v poli Měs.nákl.na bydlení pro 1 osobu změňte částku z 7 935 Kč na 10 185 Kč. Nebo si můžete stáhnout skript a volbou Program -> Správa systému -> Instalace skriptů zařídit jeho provedení, které vytvoří příslušný záznam automaticky.

Nové mzdové parametry se poprvé uplatní při výpočtu mezd za říjen, tedy v listopadu 2022.