Od 1.1.2023 se zvyšují koeficienty pro výpočet exekučních srážek ze mzdy. Životní minimum je stanoveno na 4 860 Kč (dosud bylo 4 620 Kč), normativní náklady na bydlení činí 15 597 Kč (loni se po dvou zvýšeních vyšplhaly na částku 10 185 Kč).

Navíc se mění i způsob výpočtu nezabavitelné částky – z původních 3/4 jsou to nyní 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Na vyživovanou osobu (manželku a nezaopatřené děti) se počítá ne 1/3 jako dosud, ale 1/4 z této nezabavitelné částky.

Hranice pro výpočet plně zabavitelné částky se nyní stanovuje ne jako dosavadní dvojnásobek, ale jako 1,5násobek součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení.


Úprava výpočtu exekucí včetně nových mzdových parametrů bude zahrnuta v upgradu v.200, který je plánován na konec ledna 2023. Nové mzdové parametry se poprvé uplatní při výpočtu mezd na leden 2023.