Informační systémy KOSTKA jsme od verze 7.205 rozšířili o možnost vytvoření elektronické faktury podle standardu EN 16931:2017. Tento formát doplňuje stávající možnosti vytváření elektronických faktur a najde uplatnění zejména při fakturaci veřejných zakázek jak v ČR, tak v rámci EU. Pro ČR řeší elektronickou fakturaci zákon č. 134/2016, kde je uvedena povinnost zajistit příjem a vydávání elektronických faktur dle evropských a českých pravidel.


Použití formátů elektronické fakturace:

- UBL (Universal Business Language) - Vytváření elektronických faktur ve formátu UBL Invoice XML 1.3 (ISO/IEC 19845:2015), což je jeden z formátů implementovaný na evropské úrovni.

- ISDOC (Information System Document) - Pro elektronickou fakturaci v rámci ČR je dle usnesení č. 347/2017 možné využít formáty stanovené Evropskou směrnicí 2014/55/EU, tak i ve formátu isdoc/isdocx verze 5.2 a vyšší.