Máte-li zaměstnance, se kterým byl sjednaný pracovní úvazek na jiný počet dnů v týdnu než 5, pak pro složky, které jsou vázané na počet odpracovaných dnů, můžete do vzorce výpočtu použít nově připravené komponenty/proměnné:
předdefinovaná proměnná pka_TÝDENNÍ_ÚVAZEK_DNY je údaj z pracovního kalendáře zaměstnance
a pka_POČET_PRAC_DNŮ a pka_POČET_SVÁTKŮ jsou počty dnů v aktuálně zpracovávaném měsíci vypočítané dle nastaveného pracovního kalendáře zaměstnance.
 
Pro základní mzdu si u těchto zaměstnanců můžete místo složky 0100 zavést novou složku 0102 (abyste měli jistotu, že jiný způsob výpočtu neovlivní částky u ostatních zaměstnanců). U této nové složky pak použijete následující vzorec:
vst_HODINY_SLOŽKY * prp_MĚS_PLAT_ZÁKL / ((pka_POČET_PRAC_DNŮ+pka_POČET_SVÁTKŮ) * 
(prp_TÝDENNÍ_ÚVAZEK / pka_TÝDENNÍ_ÚVAZEK_DNY))  (viz obrázek)
 
vzorec

Obdobně si zaveďte i další složky vázané na počet pracovních dní a pro výpočet použijte příslušné proměnné. Nově založené mzdové složky s upraveným vzorcem pro výpočet je pak potřeba nastavit pro kalendáře, kde je rozvržena pracovní doba pouze na některé pracovní dny Program, Mzdy a personalistika, Číselníky, Číselník pracovních kalendářů. Pro nové složky je také potřeba nastavit účetní předkontace v Program, Účetnictví, Číselníky, Účtovací předpisy mezd.