Novinky a úpravy v nové verzi 7.205

Obecné

♠ Oprava exportu dat ze seznamu – při exportu z okna Pohyby, pokud je pro zobrazovaná data nastaven filtr na počet měsíců. Export do XLS souboru i do schránky původně skončil chybou.

Obdobně opraveno i sčítání pomocí F12 v okně Pohyby s použitím filtru na měsíce.

♠  Pro XML export přidána volba pro uložení souboru ve formátu UTF-8 bez rozlišovacích tří znaků na začátku (BOM-Begin Of Message).

♠ Do okna Obchodní partneři (veškeré údaje) byl na záložku Seznam přidán sloupec Dealer (zkratka Označení dealera už tu bylo). Dál přidány údaje Obor činnosti a _u17102 – v obou případech je to vždy jen jeden údaj (označený jako hlavní, případně nejstarší založený záznam).

Sklad, Odbyt a prodej

♠ V odbytovém ceníku byla doplněna funkcionalita pro tvorbu i přecenění prodejních cen.

Výpočet se řídí nastavením v N-N - Odbyt a prodej - Syst.III v poli Sazba DPH na položce výdejového dokladu.

procento.JPG

Je-li nastaveno, že ze skladové karty, bude toto procento na všech nově vzniklých cenách. Je-li nastaveno, že z prodejního ceníku, záleží na zvolené akci:

  - Při použití levého tlačítka Přecenění prodejních cen se převezme procento DPH z té ceny, která se přeceňuje (dle volby Obecné ceny/Speciální ceny/Obojí).

přecenění.JPG

  - Při použití pravého tlačítka Tvorba speciálních cen: existuje-li speciální cena, použije se její procento DPH pro novou cenu; neexistuje-li, převezme se procento DPH z obecné ceny.

Při tvorbě speciálních cen záleží i na použitém vzorci. Vyberete-li „původni“ a speciální cena (v pravém sloupci) není, nová se nevytvoří, vyberete-li „obecná“, vytvoří se vždy.

♠ Po zakoupení příslušné licence se zpřístupní v odbytovém ceníku další pole, která umožní při přecenění a při tvorbě speciálních cen nastavit libovolné procento DPH:

  - volba Ponechat – DPH se přiřazuje jako dosud (jak je popsáno výše)

  - volba Změnit – zpřístupní se pole pro výběr procenta DPH. Způsob přepočtu lze nastavit v přepínači.

Při změně DPH zachovat:

    - Cenu bez DPH – cena bez DPH se po přecenění pronásobí novým procentem DPH

    - Cenu s DPH – cena bez DPH se po přecenění pronásobí původním procentem DPH a tato částka se použije pro novou cenu. Vzhledem k tomu, že nová cena bude mít nové procento DPH, promítne se případný rozdíl do ceny bez DPH.  

Více o používání odbytového ceníku naleznete zde.

♠ Optimalizace pro skladové doklady (nenatahují se všechny ZAK kvůli ToolTipTextu).

♠ Upraveno chování okna Přecenění položek dokladu při příjmu (spuštěné tlačítkem na položkách příjemky): ovládání klávesou Enter je nyní totožně s ovládáním klávesou TAB.

Finance

♠ (ČR) Modul pro datový styk s bankami: doplněna ABO komunikace se spořitelním družstvem Citfin.

    Pro měnu EUR je účet v IBAN verzi (a musí být v této podobě uveden v bankovním spojení i na dokladové řadě BAN), účet v BBAN verzi může být na více řadách, pokaždé s jinou měnou.

Mzdy

♠ Do okna Potvrzení o příjmech (Mzdy -> Sestavy -> Daně) byl na záložku Seznam doplněn sloupec Čistá mzda bez bonusů a nemocenských náhrad (údaj pro tiskový výstup).

♠ (SR) Změny vzorců na složkách příplatků SR od 2023/06.

♠ Oprava chyby po stornu v úvodním výběrovém okně Mzdy-> Sestavy -> Vybrané mzdové složky.

♠ Do mzdového listu do složek x100 a x140 nezapočítávat složky začínající 00.

Top Management

♠ V okně Přehled prodeje při sumarizování za týden upraveno vyhodnocení týdnů (od pondělí do neděle) (--> neděle tedy patří do starého týdne).

Ostatní, nadstavby

♠ V nadstavbovém modulu Systematizace položek bylo upraveno chování výběrových oken:

- Při zavření okna se ukládá pozice i velikost okna. Příště se okno zobrazí se stejnými parametry. Pokud však se však bude zobrazovat okno pro jinou skupinu, která má odlišné množství výběrových nabídek, okno se tomu automaticky přizpůsobí, přesněji: porovná se velikost okna, která je potřeba pro zobrazení nabídek, s tím, co je uloženo při posledním uzavření okna, a větší rozměr se použije.

- Okno se dá libovolně zvětšovat i zmenšovat; zmenšit se dá ale jen do velikosti pro 5 nabídek.

- Dvojklik na liště okna přizpůsobí okno na celou obrazovku a lze ho tak snadno zavřít.

 Při výběru položky na zakázku (v rámci systematizace položek) se i při ručním zápisu automaticky doplňují hodnoty z pomocného číselníku do příslušných (dvou) polí.

 Logistika zakázek: Ve výběrovém okně Evidence výroby (palety) nahrazen údaj Kvalita údajem Číslo střediska. (Též odstraněno natahování všech zakázek pro ToolTipText). Mělo by dojít ke zrychlení natažení dat.