Obecné
- Do okna Obchodní partneři doplněno pole Adesa, 4.ř.
- Do okna Obchodní partneři doplněn k tlačítku odkaz na nový ARES.

Mzdy
1) Do okna Číselník pracovních kalendářů přidáno pole Týdenní úvazek (dny).
Údaj je k dispozici pro sestavení mzdového vzorce (jako pka_TÝDENNÍ_ÚVAZEK_DNY).
Pro mzdový vzorec (například u složky 0100) lze použít i pka_POČET_PRAC_DNŮ a pka_POČET_SVÁTKŮ - oba údaje se počítají z pracovního kalendáře a mají význam u těch zaměstnanců, kteří mají počet pracovních dnů nastaven <>5.

2) Zahrnuty úpravy pro evidenci pracovního volna sick day.

V Ostatních legis.parametrech uveďte počet dní nároku v daném roce. Na skupině mzdových složek vyznačte, o který typ benefitu se jedná. V okně Mzdové údaje prac.poměru byla doplněna přehledná evidence nároku a čerpání těchto benefitů (v hodinách).

3) Doplněny kalendáře do mezd pro ČR a SR 2024.

4) Doplněny parametry mezd ČR a SR 2024.

5) (SR) Upravené parametre pre výpočet Ročného zúčtovania daní za rok 2023.

6) (ČR) Pro benefity byla založena dvojice mzdových složek 3332 Zaměstnanecké nepeněžní benefity a 3322 Zaměstnanecké nepeněžní benefity nad limit (včetně příslušných skupin 333 a 332). Nezapomeňte si doplnit účetní souvztažnosti k těmto složkám (Účetnictví->Číselníky->Účtovací předpisy mezd).

7) (SR) V okne Zamestnanci na záložke Ďalšie údaje bolo pridané pole Obmedzená daňová povinnosť. Pole vstupuje do Ročného zúčtovania daní (je k dispozícii pre tlač).

8) (SR) V okne Ročné zúčtovanie daní bolo pridané pole Zvýšenie zapl.splátky pre uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

9) (SR) V Ročnom zúčtovaní bol upravený výpočet bonusu na deti na rok 2023.

10) Do okna Čerpání dovolené doplněny údaje o nároku a čerpání sick day (i oba uživatelské údaje; pro SR volno na lekára a sprievod k lekárovi). Údaje jsou k dispozici pro tisk. V okně Docházka doplněno upozornění na čerpání sick day (+dalších dvou benefitů).

11) Upraveny hranice pro slevu na pojistném (hranice 55 let může být i první den ve zpracovávaném měsíci, student musí být mladší 26 let).

12) Na kartu zaměstnance bylo přidáno pole Věk = počet dovršených let (v den narozenin už se rok započítává).