Jak zabezpečit svou síť

Je potřeba zajistit bezpečnost jak jednotlivých zařízení, která internet využívají, tak i samotnou počítačovou síť, která je k internetu připojena. Připojení pomocí routeru rozdělujeme na připojení WAN (rozlehlá síť např. síť poskytovatele internetového připojení) a LAN (lokální síť např. domácí připojení). Přes nezabezpečený router může hacker proniknout do naší sítě, napadat PC, získat přístup k IP kameře a dalším zařízením, které jsou pomocí sítě připojeny.

Jak zabezpečit router:

1) změnit výchozí heslo k administraci routeru a nezapomenout uvádět ne jen velká a malá písmena, ale i číslice a speciální znaky

2) pravidelně aktualizovat operační systém routeru, tzv. firmware

3) veškeré bezdrátové sítě vytvořené routerem opatřit heslem, zde platí stejné pravidlo jako v bodě 1

4) filtrovat připojení nežádoucích zařízení do sítě (MAC adresa je tzv. fyzická adresa, která je přiřazována síťové kartě daného zařízení, např. běžného PC. U moderních síťových karet je možné ji virtuálně změnit.)

5) filtrovat nežádoucí obsah prostřednictvím systémů – routery umožňují nastavit, jaký obsah bude možné z konkrétního PC (či celé LAN) zobrazovat, zde je možné filtrovat obsah konkrétní MAC adresy

6) mít aktivní firewall routeru – úkolem firewalu je bránit místní síť před různými druhy útoků. Firewall totiž filtruje příchozí a odchozí data. Firewall také umí filtrovat konkrétní síťové služby, a to pomocí blokování konkrétních portů, na kterých služby běží (port je číslo od 0 do 65535, které označuje konkrétní službu, kterou počítač využívá). Pomocí zákazu portů lze také např. blokovat používání konkrétních komunikačních nástrojů, třeba skype.

Jak zabezpečit PC:

1) operační systém a nainstalované aplikace udržujme aktuální

2) pravidelně aktualizujme všechny aplikace, které máme na PC nainstalovány

3) používejme firewall

4) používejme antivirové programy

5) uživatelské účty mějme vždy zabezpečeny bezpečným heslem (optimální heslo by mělo obsahovat 9 až 12 znaků v kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků. Silné heslo si můžeme nechat také vygenerovat pomocí online nástrojů, jako je např. tento generátor 

6) pro potřebu přihlašování „zvenku" si vytvořte pomocnou VPN

7) nezapomeňme na pravidelné zálohování dat návod zde

Základní pravidla spojená s používáním hesel

1) vytvořte si silné heslo

2) pro každou službu používejte jiné heslo

3) udržujte si o svých heslech přehled

4) nastavte si možnosti obnovení hesla
5) používejte dvoufázové ověřování
6) heslo si nikdy nezapisujme např. na spodní část klávesnice či na lísteček, nalepený na monitor počítače. To platí také např. pro platební kartu – pin k platební kartě nezapisujme ani na kartu, ani na lísteček, který pak vložíme do peněženky do blízkosti platební karty.