Minimální mzda bude od 1.1.2024 činit  18.900,- Kč

Současně dochází k navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy v 1., 2., 3. a 8. skupině prací.

Skupina  prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc
1. 112,50 18 900
2. 116,10 19 500
3. 126,80 21 300
4. 129,80 21 800
5. 143,30 24 100
6. 158,20 26 600
7. 174,70 29 400
8. 225 37 800

 

Průměrná mzda pro rok 2024 činí  43.967,- Kč,  a to na základě těchto údajů:

  • Všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 činí 40 638,- Kč
  • Přepočítací koeficient ve výši 1,0819

Výše průměrné mzdy určuje např.

- výši příjmů zakládajících účast na nemocenském pojištění – ta bude v roce 2024    činit 4 000,- Kč (stejně jako v roce 2023),

- maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení  činí  48násobek průměrné mzdy  (48x 43 967 = 2 110 416,- Kč)

- Zdanění příjmů ze závislé činnosti

  Záloha daně při měsíčním zúčtování

  15% sazba ze základu daně do výše 3násobku prům. mzdy  3x 43 967 = 101 901,- Kč

  23% sazba ze základu daně nad 3násobek prům. mzdy (nad 101 901,- Kč)

  Sazba a výpočet daně pro základ daně při ročním zúčtování

  15% pro část základu daně do 36násobku prům.mzdy (tj. do výše 1 582 812,- Kč)

  23% pro část základu daně nad 36 násobek prům.mzdy (nad 1 582 812,- Kč)

Pro rok 2024 se průměrná mzda bude nově používat pro stanovení limitu pro osvobození nepeněžních benefitů plynoucích zaměstnancům ve výši poloviny průměrné mzdy, tj. pro rok 2024 ve výši 21 983,-Kč