Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)  připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. 

Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění - tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

Přehlednou tabulku si můžete stáhnout v PDF souboru.  

Více podrobností najdete na stránkách ČSSZ.