V následujícím upgradu ve verzi 7.7.199 bude začleněna úprava výpočtu odvodu sociálního pojištění do rezervního fondu. Jedná se o případ dohodáře (student, dochůdce) s nepravidelným výdělkem, pokud si vydělal více než 200 € a je použit studentský limit. Odvod se počítá jen z části nad tento limit. Ukázka výpočtu mzdy v tabulce níže:

Odvody Zaměstnanec (dochôdca) Zamestnavatel
Do 200 € Nad 200 € Do 200 € Nad 200 €
Zdravotné poistenie - - - -
Sociálne poistenie SPOLU: 0,00% 4,00% 1,05% 19,80%
Nemocenské poistenie - - - -
Starobné poistenie - 4,00% - 14,00%
Invalidné poistenie - - - -
Poistenie v nezamestnannosti - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80% 0,80%
Garančné poistenie - - 0,25% 0,25%
Rezervný fond solidarity - - - 4,75%

Poistenie na financovanie podporyv

čase skrátenej práce

- - - -