V upgradu verze 7.7.200 jsme pro vás pripravili legislativní zmeny napríklad viz nižšie. Je zde informatívne napísané ako správne nastaviť.

1) Dopočet do minima ZP.
Minimálny odvod zdravotného poistenia (u nízkopríjmových zamestnancov sa odvod ZP dopočítava do minima) - od 1.1.2023 sa vykonáva automaticky u všetkých zamestnancov, ktorí majú nastavené ZP Plná sadzba alebo Odpočet, plná sadzba. Pri tých pracovných pomeroch, kde sa nemá dopočet vykonávať, si nastavte tretiu voľbu Nepodlieha min.odvodu.

2) OOP - Odvodová odpočítateľná položka.
Do Ostatných legislatívnych parametov pridané pole Priemerná mes.mzda spred dvoch rokov.
V okne Mzdové údaje prac.pomeru na záložke Dane,odvody je v poli Sociálne poistenie zmenená druhá voľba, (pôvodne Použiť študentský limit), teraz je to Odvodová odpočítateľná položka.
Zamestnávateľ platí odvody na úrazové a garančné poistenie z celej čiastky.
Uplatnenie OOP nie je automatické, treba o neho zamestnávateľa požiadať pomocou príslušného formulára.

3) Sezónne práce
Do číselníka pracovných pomerov bol pridaný kód DVSP – Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.
Ďalšia zavedená odpočítateľná položka je výnimkou z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
Na pracovnom pomere (Zamestnanci -> Prac.pomery) nastavte pracovný pomer s kódom DVSP - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
- Mzdové údaje prac.pomeru - vyberte pre sociálne poistenie voľbu OOP a ztrhnite všetky poistenie zamestnanca.

4)Od januára 2023 vás požiadame o využitie již zavedené nové mzdové zložky 3861 Oslobodený nefinančný príspevok do sumy 500 € (a skupina 386 Iné nefinančné prísp.zamestnávateľa nepodliehajúce dani a odvodom) a to dôvodu správneho vyrátania Ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023.

Viac informacií o zmenách nájdete v IS KOSTKA Nápoveda -> Dokumentácia -> Novinky.
Bližšie návody nájdete na našich stránkach https://help.kostka.net/