Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá umožní otcom od 1. novembra 2022 čerpať 14 dní otcovskej dovolenky počas obdobia prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

V IS KOSTKA si môžete ručne založiť novú zložku 6010 Otcovská dovolenka, alebo si môžete stiahnuť skript a voľbou Program -> Správa systému -> Inštalácia skriptov zariadiť jeho vykonanie, ktoré vytvoria príslušný záznam automaticky.

Nová zložka sa prvýkrát uplatní pri výpočte miezd za november, teda v decembri 2022.
Ak budete vyplňovať túto udalosť do okna Dochádzka, použite udalosť č. 20 (Iné…) a doplňte zodpovedajúce číslo mzdovej zložky.

O dávku je potrebné žiadať sociálnu poisťovňu, žiadosť si môžete zobraziť, vytlačiť a vyplniť: otec dieťaťa vyplní časť A a dá potvrdiť svojmu zamestnávateľovi. Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie.