V upgradu vo verzi 7.206 je zahrnutá nová tlačová zostava s názvom Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktorú nájdete v Program – Mzdy a personalistika – Zostavy – Dane – Potvrdenie o zdan. príjmoch. Na riadku 13 pribudli údaje Suma daňového bonusu za všetky deti za 1.-6. mesiac po jednotlivých mesiacoch. V údajoch o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na vyživované dieťa je možnosť zapísať až štyri deti. Prípadné ďalšie tri deti je možné dopísať do oddielu IV. v mieste na osobitné záznamy.