Sumy stravného pri tuzemských pracovních cestách  pre jednotlivé časové pásma sa od 1.10.2023 menia nasledovne:

Trvanie pracovnej cesty    Stravné od 1.1.2023      Stravné od 1.6.2023         Stravné od 1.10.2023

                                               do 31.5.2023                  do 30.9.2023   

5-12 hodín                             6,80 €                                7,30 €                                7,80 €

12-18 hodín                         10,10 €                             10,90 €                              11,60 €                                                         

18 a viac hodín                    15,30 €                             16,40 €                              17,40 €    

 

Stravovanie zamestnancov a minimálna hodnota gastrolístka.

Od 1.10.2023 ide o zvýšenie sumy z 4,02 eura na 4,29 eura (55% zo sumy 7,80 eur)

 

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej, resp. fyzickej osoby oprávňujúcej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka). Tá musí byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume 7,80 eur je tak nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,85 eura. V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístok či finančný príspevok na stravovanie sa minimálna výška príspevku zvyšuje na 3,22 eura (55 % z 5,85 eura).