Sumy stravného pri tuzemských pracovních cestách  pre jednotlivé časové pásma sa od 1.6.2023 menia nasledovne:

Trvanie pracovnej cesty    Stravné od 1.1.2023 – 31.5.2023      Stravné od 1.6.2023   

5-12 hodín                          6,80 €                                                7,30 €                                                                                   

12-18 hodín                      10,10 €                                              10,90 €                                                                                   

18 a viac hodín                15,30 €                                               16,40 €        

  

Stravovanie zamestnancov a minimálna hodnota gastrolístka.

Od 1.6.2023 ide o zvýšenie sumy z 3,74 eura na 4,02 eura (55% zo sumy 7,30 eur)

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej, resp. fyzickej osoby oprávňujúcej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka). Tá musí byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume 7,30 eur je tak nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístok či finančný príspevok na stravovanie sa minimálna výška príspevku zvyšuje na 3,02 eura (55 % z 5,48 eura).

  Poskytovanie stravného zamestnancom musí byť vopred

Nezabudnite, že gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci k dispozícii už prvý pracovný deň (a mohli si zaň kúpiť stravu). Zmeny od 1.6.2023 je preto potrebné zapracovať už v máji 2023, resp. najneskôr prvý pracovný deň zamestnanca v júni. Ak by ste zamestnancom doplatili navýšený finančný príspevok (či kredit na stravovacej karte) až dodatočne, podľa finančnej správy by ste zo stravného vyplateného pozadu museli odviesť daň a zaplatiť odvody (ako z bežnej mzdy).