V upgrade 7.209 sme pre vás pripravili tlačovú zostavu s názvom Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  za zdaňovacie obdobie 2023.
Nájdete ju v Program - Mzdy a personalistika - Zostavy - Mzdový list. Tlačová zostava má 4 listy vrátane poučenia.