Novinky ve verzi 7.190 k dispozici v týdnu od 20.01.2022

 

 

Obecné
- Opravena chyba při změně hesla v okně přihlášení uživatele do Kostky.


Sklad, Odbyt a prodej
- Do oken Zásoby a Odbytový ceník přidán údaj Hmotnost [kg].
- V okně Příjemky a v okně Výdejky lze na záložce Seznam zobrazit sloupec Bez DPH celkem. Částka udává hodnotu dokladu bez DPH v měně dokladu. Údaj se počítá v případě, že máte zaškrtnutou odpovídající volbu (Nástroje -> Nastavení -> Skladové hospodářství -> Lokální III. -> Zobrazovat částku celkem v hlavičce PRI/VYD).


Účetnictví
- Upraven UD Objem fakturace partnerům do jiných členských států (JČS) EU.
- Přidáno okno OSS EU výkaz - poskytuje přehled obratů (za zvolené období) jako podklad pro podání OSS - režim EU - Přiznání k DPH. (Program -> Účetnictví -> Účetní výkazy -> OSS EU výkaz). Návod na užívání OSS najdete v https://www.kostka.net/cs/navody/navody-obecne/1283-oss-v-kostka-pro
Aktualizován výkaz Intrastat dle změn platných od 1.1.2022:
  změna názvu výkazu
  pro vývoz přidáno do výstupu DIČ odběratele a stát původu
  zahrnují se kódy daňových operací R (=OSS EU zboží)
  byly upraveny povahy transakce
Výkaz je možno použít pro zpracování dat z roku 2021 i 2022.


Finance
- Upraveno okno Kursovní lístek ECB - na položkách je jen jeden KURS (místo Devizy střed). Tento Kursovní lístek se používá jen pro potřeby OSS.


Mzdy
- (ČR i SR) Doplněny parametry zpracování mezd pro rok 2022, včetně kalendářů se svátky.
- (SR) Upraveny parametry pro výpočet Ročního zúčtování daní za rok 2021.
- (SR) Od 01.01.2022 se ruší odvodová úleva zdravotního pojištění. Osoby, u kterých se uplatňovala odvodová úleva a tedy i nulová sazba pojistného (u zaměstnavatele i u zaměstnance) nebudou považovány za pojištěnce státu. Bude se na ně nahlížet stejně jako na jiné osoby splňující definici zaměstnance ve smyslu zákona 580/2004 Sb. V případě potřeby si přenastavte v části Mzdové údaje pracovního poměru->záložka Daně a odvody ->Zdravotné poistenie.
- (SR) V souboru datové zásilky pro zdravotné pojišťovny Odvod zdravotního pojištění doplněno pole pro "Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce". Není-li vyhlášen kurzarbeit, údaj se nevyplňuje. Desetinným znakem u všech desetinných čísel je čárka a na konci řádku je doplněno kolmítko.
- (ČR) Doplněna mzdová složka 9159 Paušální náklady na zpracování exekucí (pro strhávání částky 50 Kč za vedení exekucí firmou).
- (SR) Zahrnuty změny ve výpočtu exekucí platné od 1.1.2022. Pokud má manžel/manželka zaměstnance s exekucemi vlastní příjem vyšší než 80 % průměrné měsíční mzdy zaměstnance SR za předchozí kalendářní rok, u daného zaměstnance si snižte počet vyživovaných osob o 1. Tento údaj je na kartě Zaměstnanec v záložce Další údaje.
- (SR) Upraven koeficient pro bonus na dítě 6-15 let (koeficient 1,85).


Top Management
- Zrychlení výpočtu pro Analýzu prodeje.


Správa systému
- Opravena chyba při změně práva k dokladovým řadám a střediskům.
- V okně Modul E-Upgrade opraveno původně nefunkční zatrhávací tlačítko Nezobrazovat starší verze.