Od 1.7.2024 nastává pro zaměstnavatele nová povinnost v oblasti zaměstnávání zaměstnanců na Dohody o provedení práce (DPP)

Od července musí zaměstnavatelé evidovat a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) hlásit všechny zaměstnance s platnou (a dosud neregistrovanou) DPP. Úřadu budou tedy nově oznamovat i ty zaměstnance, kteří pracují na dohody, ze kterých se neodvádí pojistné (tzv. nepojištěné dohody), protože příjem nedosáhl 10 tis. Kč nebo žádný nevznikl. Rozhoduje jen to, zda je DPP platná.

Oznamovací povinnost zahrnuje zahájení pracovní činnosti na DPP, její ukončení, dále každý měsíc také výši příjmů zaměstnanců z platných dohod (i pokud jsou nulové) i jejich osobní údaje (jméno, datum narození, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, zdravotní pojišťovna, občanství).

Nepřihlášení zaměstnavatelé, kteří dosud měli jen nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí do 31.7.2024 přihlásit do registru zaměstnavatelů ČSSZ. Následně jim bude přidělen variabilní symbol. Tak jako již registrovaní zaměstnavatelé budou pak odesílat (své první) informace do 20. 8. 2024.

Zaměstnavatel musí tyto informace na ČSSZ oznámit za daný měsíc nejpozději do 20. dne toho následujícího. Takže všechny stávající zaměstnance na DPP, kteří nastoupili před 1. červencem 2024 (pokud už nebyli přihlášeni a jejich DPP pokračuje i v červenci), musí zaměstnavatelé oznámit do 20. 8. 2024.

Zaměstnavatel, který bude zaměstnávat někoho na základě dohody o provedení práce, tak bude měsíčně podávat dva tiskopisy – Přehled o výši pojistného, který podávají standardně všichni zaměstnavatelé, a Výkaz DPP, na kterém se budou vykazovat údaje pouze za „dohodáře“.

Odvody zdravotního a sociálního pojištění i daně se do konce letošního roku u DPP měnit nebudou. Nastanou až na začátku příštího roku.

Co se mění od 1. 1. 2025?

S rokem 2024 skončí i stávající úprava pojištění zaměstnanců s DPP. DPP bude nově považována buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu (ZMR). Záležet bude na výši sjednaného příjmu za kalendářní měsíc.

Jedinou výjimkou budou DPP v tzv. režimu oznámené dohody. Tento režim bude možné uplatnit pouze na DPP u jednoho zaměstnavatele, a to u toho, který si „rezervuje“ zaměstnance jako první. Režim oznámené dohody se bude poprvé uplatňovat na měsíc leden 2025, v termínu od 1. 1. 2025 do 20. 2. 2025.

V režimu oznámené dohody pak bude rozhodná částka pro účast na pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Výši rozhodné částky vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením – předpokládá se, že půjde o částku mírně vyšší než současný limit 10 000 Kč. Podrobnější informace včetně přesné výše limitu budou zveřejněny na podzim tohoto roku.

Protože tento limit bude platný jen u toho zaměstnavatele, který ji oznámil jako první, mohou si ostatní u ČSSZ online ověřit, že tuto hlavní DPP u daného člověka neoznámil někdo jiný už dříve.